בכדי שנוכל לתת לך תשובה מדויקת, יש לתאר בפירוט את מהות הפנייה.
יש לציין בתיאור על איזה תלוש שכר או חודש נוכחות מדובר.
לתשומת ליבך, במועצה אזורית שומרון, הנוכחות בתלוש השכר הינה על החודש העוקב (לדוגמה: נוכחות חודש ינואר, תופיע בתלוש חודש פברואר)
ככל שיש בידייך אסמכתאות לבירור הפנייה, מומלץ לצרפם.