בכדי שנוכל לתת לך תשובה מדויקת, יש לתאר בפירוט את מהות הפנייה.