בכדי שנוכל לתת מענה מיטבי, יש לתאר בפירוט את מהות הפנייה.
יש לציין בתיאור על איזה תאריכי עבודה מדובר ולצרף את דו"ח הנוכחות.
לתשומת ליבך, במועצה אזורית שומרון, התשלום מבוצע לפי פרקי זמן של החל מ15 לחודש קודם , ועד ל15 לחודש נוכחי, ימי עבודה לאחר ה15 לחודש נוכחי, ישולמו רק בשכר העוקב.