להגשת בקשה לקבלת קצובת נסיעה עבור מרחק שמעל 500 מטר ממקום העבודה, יש לפנות אל משאבי אנוש.

לברור לגבי נסיעות ששולמו לדעתך באופן לא תקין - נא לרשום בטפס זה במפורט את מהות הפנייה ולצרף אסמכתאות ככל ונדרש.