בכדי שנוכל לתת לך תשובה מדויקת, יש לתאר בפירוט את מהות הפנייה.
נא לציין 3 חודשי שכר שעבורם יש למלא טופס אישור לתמ"ת.