במידה והנך נדרש/ת שנציין נתונים ספציפיים באישור סיום העסקה, יש לציין זאת בתיאור הפנייה.