פניות וצירוף אישורים בנושאי ביטוח לאומי - פטור מביטוח לאומי בגין קצבת זקנה / אישור לניכוי בשיעור מופחת / נכות ועוד