לקבלת מענה מדויק, יש לציין בתיאור על איזה תלוש שכר מדובר לרשום בצורה בהירה את מהות הפנייה.