יש למלא טופס זה במלואו ובמדויק ולצרף את כל המסמכים והאישורים המבוקשים. טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו אליו האישורים המבוקשים – לא יטופל.
שימו לב - השתתפות במיזם דורשת התנדבות של 140 שעות שנתיות ותזכה את הסטודנט במלגה בגובה של  10,000 ש"ח.

מסמכים ואישורים שיש לצרף:

  1. צילום ת"ז + ספח (חובה לצרף ספח)
  2. צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק
  3. אישור העדר חובות למועצה ממחלקת ארנונה - למילוי בקשה מקוונת לחצו כאן / לפרטי התקשרות עם מחלקה ארנונה לחצו כאן

הגשת בקשה עד לתאריך: ה' אלול תשפ"ב - 1.9.22

*במידה ויש צורך בהשלמת מסמכים, יש להשלימם בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מתאריך: י"ב אלול תשפ"ב - 8.9.22 לדוא"ל: milgot@shomron.org.il בצירוף שם מגיש/ת הבקשה.

בסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה על המסך שהבקשה נקלטה במערכת.
בנוסף, תקבלו למייל העתק של בקשתכם.

לפרטים:

אבישג יוסף
מנהלת לשכת אגף יישובים ומתנ"ס

 

תנאים להגשת המלגה

תנאי הסף להגשת מועמדות למלגת המועצה בשיתוף מפעל הפיס שנקבעו על ידי ועדת המלגות: 

  1. סטודנט אשר לומד באופן פעיל במוסד מוכר למל"ג לתואר ראשון/תואר שני/תעודת הוראה/הנדסאי.
  2. רשום בספח ת"ז כתושב באחד מיישובי מועצה אזורית שומרון. 
  3. מגורים באחד מיישובי המועצה בשנת הלימודים.
  4. לסטודנטים שנה א' - ניתן להגיש מי שנרשם ללימודים באוניברסיטת אריאל בלבד.
  5. שירות לאומי/צבאי חובה.
  6. לא קיבל בעבר מלגה מטעם המועצה אזורית ומפעל הפיס. (מלבד מלגת הצטיינות).
  7. סטודנט הלומד בהיקף של מעל 20 ש"ש אקדמאיות (תואר ראשון).

מעבר לתנאי סף אלו, מצהירה וועדת המלגות כי תיתן עדיפות לזכאות למלגה לסטודנטים אשר יש להם ניסיון התנדבותי קהילתי בעבר.
רק מועמדים מתאימים העומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי ועדת המלגות יוזמנו לשלב הראיונות האישיים. 
אי מילוי שאלון במלואו ו/או אי צירוף כלל המסמכים המתבקשים (באופן קריא וברור) לא תובא לדיון.
שימו לב - השתתפות במיזם דורשת התנדבות של 140 שעות שנתיות ותזכה את הסטודנט במלגה בגובה של  10,000 ש"ח.
*במידה ויש צורך בהשלמת מסמכים, יש להשלימם בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מתאריך  י"ב אלול תשפ"ב - 8.9.22 לדוא"ל: milgot@shomron.org.il בצירוף שם מגיש/ת הבקשה.

 

נא לסמן (חובה) שדה חובה
 

פרטים אישיים

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
 

פרטי התקשרות

 

לימודים

בקשת מלגה ללימודים ל: (חובה) שדה חובה
שנת הלימודים (חובה) שדה חובה
 

פרטי חשבון בנק

במידה ובקשתך תאושר המלגה תעבור לחשבון זה

 

פרטים נוספים

שירות (חובה) שדה חובה
תעסוקה (חובה) שדה חובה

פרטים לקבלת האישור ממחלקת ארונה באתר המועצה

 

התנדבות

עדיפות א' לתחום העשייה במסגרת המלגה (חובה) שדה חובה
עדיפות ב' לתחום העשייה במסגרת המלגה (חובה) שדה חובה
 

הצהרה ואישור נתונים

נא לסמן (חובה) שדה חובה
נא לסמן (חובה) שדה חובה
נא לסמן (חובה) שדה חובה
נא לסמן (חובה) שדה חובה
נא לסמן (חובה) שדה חובה
 
Browser not supported