בכדי שנוכל לתת לך תשובה מדויקת, יש לציין את שם העמותה ולתאר בפירוט את מהות הפנייה.
ככל שיש בידייך אסמכתאות לבירור הפנייה, מומלץ לצרפם.

שם העמותה (חובה) שדה חובה