בכדי שנוכל לתת לך תשובה מדויקת, יש לציין בפירוט את מהות הפנייה.
ככל שיש בידייך אסמכתאות לבירור הפנייה, מומלץ לצרפם.