יש לרשום בתיאור את פרטי הפנייה בצורה ברורה ומדויקת.

לצורך הפקת תביעת שמירת הריון יש למלא תאריך יציאה לשמירת הריון

חשוב לדעת - בתקופת שמירת הריון יופרשו כספים לקופות הפנסיה וחלק העובדת בהפקדות יצבר כחוב ויקוזז עם החזרה לעבודה.

ברכת בריאות והצלחה בע"ה