לידיעתך, ניתן להפיק תביעת אבטלה רק לאחר סיום העסקה