יש לדווח במערכת חילנט על יציאה למילואים ולצרף אישור מילואים בהתאמה לימים הרלוונטיים.

חשוב לדעת - לא ניתן להגיש תביעה ממוחשבת דרך 2 מעסיקים. במצב כזה, יש להגיש אישורי מילואים רק למעסיק העיקרי והוא יגיש תביעה ממוחשבת לביטוח לאומי ויעביר את הכסף לעובד. דיווח על מילואים אצל המעסיק המשני יתבצע דרך תביעה ידנית והתשלום ישירות מביטוח לאומי לעובד. במקרה כזה, יש לרשום בתיאור הפנייה בקשה לקבלת תביעת מילואים ידנית לעובד ב-2 מקומות עבודה.