מזל טוב!

משפחת מועצה אזורית ומחלקת שכר מברכת אותך לרגל לידת בנך/בתך

עובדת חודשית - עובדת שעדכנה את משאבי אנוש על הלידה, תביעת הלידה תשלח ע"י מחלקת שכר באופן אוטומטי לביטוח לאומי.

עובדת שעתית - יש לרשום בטופס זה את הפרטים במדוייק לצורך הפקת תביעת לידה ידנית, התביעה שתשלח בדואר ובדוא"ל.