ניתן לצרף אישור ביטול מההוצאה לפועל - שימו לב להתאמה במספר ההליך בין הצו והביטול