יש לרשום בתיאור את פרטי הפנייה בצורה ברורה ומדויקת ולצרף אסמכתאות ככל וישנם.