פניות בנוגע לבקשת מפרעה/הלוואה/מקדמה
בכדי שנוכל לתת לך תשובה מדויקת, יש לתאר בפירוט את מהות הפנייה.
ככל שיש בידייך אסמכתאות לבירור הפנייה, מומלץ לצרפם.