אגף יישובים ומתנ"ס שומרון פונה לבעלי עסקים להגיש הצעה להעמדת פודטראק במופע של התקווה 6 באמפי הישוב ברקן

 

שימו לב - חל איסור בשימוש בגז

האישור מותנה בכפוף להנחיות מחלקת רישוי עסקים

עדכון תאריך הגשה - הגשת הצעה עד תאריך י"ז סיון תשפ"ב 16/06/22 בטופס זה בלבד

לפרטים נוספים ובירורים:

אבישג יוסף
מנהלת לשכת אגף יישובים ומתנ"ס
שרון צפרי
רכזת רישוי עסקים
 
תם הזמן למילוי טופס זה.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת הקריטריונים לקבלת ההצעה המתאימה.

הוועדה רשאית לא לבחון הצעה שלא הוגשה כראוי.

העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה, או תביעה בעניין זה.