מזל טוב על קבלת תעודת גמול השתלמות!

עם קבלת תעודת גמול השתלמות מהסדרות המעו"ף או גורם מקצועי אחר יש למלא טופס זה לעדכון הנתונים במערכת וקבלת הגמול בהתאם.

לפרטים:

אורטל רדה
רכזת משאבי אנוש ומזכירת מנהל אגף משאבי אנוש

 

פרטי העובד/ת

Browser not supported