בכל שנת מס ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה
הבקשה נבחנת בהתאם לטבלת ההכנסות אשר נקבעת ע"י משרד הפנים - לצפייה לחצו כאן
ובכפוף להחלטת המליאה על הגבלת שיעור ההנחה (סעיף 5) - לצפייה לחצו כאן

שימו לב - הרשומים כמחזיקים בנכס מופיע בהודעת חיוב הארנונה.

מסמכים שיש לצרף בטופס זה:

 1. צילום ת"ז של כל הרשומים כמחזיקים בנכס כולל ספח מלא עם כתובת וילדים

  *באם לא רשומים בכתובת המגורים של הנכס – יש לצרף אישור מהרשות בה רשומים שלא מקבלים שם הנחה

 2. תלושי שכר ותדפיס דפי בנק של הרשומים כמחזיקים בנכס לחודשים אוקטובר עד דצמבר של שנת המס הקודמת

 3. עצמאיים: במקום תלושי שכר ודפי בנק – יש להגיש שומת מס הכנסה בגין שנת המס הקודמת לשנה בגינה מבוקשת ההנחה, אם טרם הוגש דוח שנתי יש להציג דו"ח רווח והפסד חתום מרו"ח. 

 4. במידה ולא עובד/בחל"ת/מובטל יש לצרף אישור ביטוח לאומי בהתאם לסטטוס המתאים

 • בקשה להנחה לשנת 2024 ניתן להגיש בין התאריכים: 01.01.2024 ועד 31.10.2024
  עצמאיים בלבד עד תאריך: 31.10.2024 ובצירוף שומת מס הכנסה לשנת 2023
 • בקשות שיוגשו החל מ-1.4.2024 ועד 31.10.2024 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.
 • בקשות שיוגשו החל מ-1.11.2024 לא יידונו כלל.
 • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.
 • זכאי להנחה שלא פרע את מלוא חובותיו למועצה, לא תעודכן לו הנחה. 
 • במידה וכתובת המגורים של הרשומים כמחזיקים בנכס אינה תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה - חובה לצרף אישור מהרשות בה רשומים שאינם מקבלים שם הנחה.

 

מתן ההנחה מותנה בעמידה בהוראות החוק, בהמלצת ועדת הנחות ובאישור משרד הפנים.

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה

 

פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה)

אין להשתמש בתווים לא חוקיים לדוג: ()@ -_
אין להשתמש בתווים לא חוקיים לדוג: ()@ -_
מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

דרכי תקשורת

פרטי הבקשה

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת:
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת: (חובה) שדה חובה

דירה

יש בבעלותי דירת מגורים נוספת?
יש בבעלותי דירת מגורים נוספת? (חובה) שדה חובה

הכנסות

מקור הכנסה
מקור הכנסה (חובה) שדה חובה
יש לי בן/בת זוג
יש לי בן/בת זוג (חובה) שדה חובה
האם יש מתגוררים נוספים בדירה חוץ ממך ומבן/בת זוג?
האם יש מתגוררים נוספים בדירה חוץ ממך ומבן/בת זוג? (חובה) שדה חובה

מקורות הכנסה נוספים - יש לרשום את הסכום החודשי (אם אין יש לרשום אפס)

אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגורייך יש לציין את ההפרש (אם יש)
כמה מוגדרים כמחזיקים בנכס עפ"י המופיע בדרישת חיוב?
כמה מוגדרים כמחזיקים בנכס עפ"י המופיע בדרישת חיוב? (חובה) שדה חובה

צירוף קבצים

הצהרה

במידה ומי מהמחזיקים בנכס עונה על אחד או יותר מהמצבים הבאים נא לסמן
במידה ומי מהמחזיקים בנכס עונה על אחד או יותר מהמצבים הבאים נא לסמן
Browser not supported