ועדת הנחות של המועצה המורכבת מיושב ראש הועדה/ממלא מקומו אשר הינם חברי מליאה, היועץ המשפטי והגזבר/ממונה מטעמו
חברי הועדה רשאים לדון בבקשות להנחה בארנונה למחזיק בנכס שהוא "נזקק":
  (1)   שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
  (2)   שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

הועדה מוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהציג מסמכים המעידים על אחד מהמקרים המפורטים.

מסמכים שיש לצרף בטופס זה

 1. צילום ת"ז וספח מלא של שני בני הזוג
 2. דו"ח עובד/ת סוציאלי מטעם המועצה מעודכן לאותה שנת מס (לפנות למחלקת רווחה ולבקש דו"ח לוועדת הנחות - לפרטי עו"ס יישובי לחצו כאן)
 3. תלושי שכר של שני בני הזוג החל מיולי עד דצמבר לשנת המס הקודמת.
 4. במידה ואחד מבני הזוג לא עבד באותה תקופה יש לצרף אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.
 5. דפי בנק מכל חשבונות הבנק שברשותכם לחודשים יולי עד דצמבר של שנת המס הקודמת.
 6. עצמאיים: במקום תלושי שכר ודפי בנק – יש להגיש שומת מס הכנסה בגין שנת המס הקודמת לשנה בגינה מבוקשת ההנחה. 
 7. כל מסמך שתומך ומעיד על אחת מהאפשרויות הבאות, לפיהן מוסמכת הוועדה לדון בבקשה:  הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו או אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי (בהתייחס לשנת המס הקודמת או שנת המס הנוכחית)

 • בקשה להנחה לשנת 2023 ניתן להגיש בין התאריכים: 01.01.2023 ועד 31.10.2023.
 • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.
 • זכאי להנחה שלא פרע את מלוא חובותיו למועצה, לא תעודכן לו הנחה. 
 • במידה וכתובת המגורים של הרשומים כמחזיקים בנכס אינה תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה - חובה לצרף אישור מהרשות בה רשומים שאינם מקבלים שם הנחה.

מתן ההנחה מותנה בעמידה בהוראות החוק ובהמלצת ועדת הנחות.

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה

 

הגשת בקשה

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת:
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת: (חובה) שדה חובה

פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה)

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה
מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

דרכי תקשורת

רכב

יש בבעלותי רכב
יש בבעלותי רכב (חובה) שדה חובה

דירה

יש בבעלותי דירת מגורים נוספת?
יש בבעלותי דירת מגורים נוספת? (חובה) שדה חובה

הכנסות

מקור הכנסה
מקור הכנסה (חובה) שדה חובה
יש לי בן/בת זוג
יש לי בן/בת זוג (חובה) שדה חובה
האם יש מתגוררים נוספים בדירה חוץ ממך ומבן/בת זוג מעל גיל 18?
האם יש מתגוררים נוספים בדירה חוץ ממך ומבן/בת זוג מעל גיל 18? (חובה) שדה חובה

מקורות הכנסה נוספים - יש לרשום את הסכום החודשי (אם אין יש לרשום אפס)

אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגורייך יש לציין את ההפרש (אם יש)

פרטי הבקשה

צירוף קבצים

שימו לב שמסמכך מתייחס לשנת המס הקודמת או שנת המס הנוכחית בלבד
Browser not supported