פרטי יצירת קשר

לבנת (ליבי) גיספן
מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות

שיר רחמים
מ"מ רכזת אדמיניסטרציה וערבויות | מענה טלפוני: בימים א'-ה' 09:00-15:00

דקלה יהושע
משפטנית - מנהלת תחום חוזים והתקשרויות | מענה טלפוני: בימים א'-ה' 09:00-15:00

מוריה אלקלעי
משפטנית - מנהלת תחום חוזים והתקשרויות | מענה טלפוני: בימים א'-ה' 09:00-15:00