הטופס מיועד להורים המבקשים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי מחוץ למועצה או שילדיהם ממשיכים את לימודיהם במוסד חינוכי מחוץ למועצה.

תשובת אגף החינוך לבקשה תהיה אחת מהאפשרויות הבאות והינה כפופה להחלטות משרד החינוך:

  • אישור זכאות לאגרת לימודי חוץ וזכאות להסעה.
  • אישור זכאות לאגרת לימודי חוץ ללא זכאות להסעה.
  • אישור ללא זכאות לאגרת לימודים וללא זכאות להסעה.
  • דחיית הבקשה. 

לפרטים:

ענת מזרחי
מזכירת מחלקת קדם יסודי | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00

פרטי הילד/ה

פרטי ההורה המבקש

הבקשה לאישור לימודי חוץ לשנת הלימודים:
הבקשה לאישור לימודי חוץ לשנת הלימודים: (חובה) שדה חובה
מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
Browser not supported