פרטים אישיים

בעל/ת רישיון נהיגה (חובה) שדה חובה

השכר המצוין אינו יהיה השכר בפועל

יש לך בן משפחה שעובד במועצה? (חובה) שדה חובה

פרטי המכרז

לתשומת ליבך, יתקבלו רק טפסים שאליהם צורפו קורות חיים ותעודות כנדרש במכרז, אי צרוף המסמכים הנדרשים יראו את המועמד כלא עומד בתנאי הסף.

חובה לציין את מספר המכרז כפי שמצוין בפרסום

חובה לציין את שם המכרז כפי שמצוין בפרסום

גיוון תעסוקתי

על מנת לאפשר למועצה אזורית שומרון לקבוע תנאים מותאמים והעדפות למועמדים הזכאים לכך, יש לענות על השאלות הבאות

הנך משתייך לאחת או יותר מהקבוצות הבאות: עולה חדש (מי שעלה לישראל בהיותו בגיר וטרם חלפו 12 שנים מיום עלייתו) ו/או אתה או אחד מהוריך נולדו באתיופיה ו/או בן האוכלוסייה החרדית ו/או אדם עם מוגבלות כמפורט בסעיף 25.35 בתקשי"ר ו/או בן האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית? (חובה) שדה חובה
הנך מועמד עם מוגבלות ונדרש להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה (חובה) שדה חובה

אישור והגשת מועמדות

לתשומת ליבך, יתקבלו רק טפסים שאליהם צורפו קורות חיים ותעודות כנדרש במכרז, אי צרוף המסמכים הנדרשים יראו את המועמד כלא עומד בתנאי הסף.

נשמח לדעת איך שמעת על תפקיד זה: (חובה) שדה חובה
Browser not supported