• בקשה להנחה לשנת 2023 יש להגיש במלואה החל מ-01.01.2023 ועד 31.03.2023.
 • בקשות שיוגשו החל מ-1.4.2023 ועד 31.10.2023 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.
 • בקשות שיוגשו החל מ-1.11.2023 לא יידונו כלל.
 • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.
 • זכאי להנחה שלא פרע את מלוא חובותיו למועצה, לא תעודכן לו הנחה. 
 • במידה וכתובת המגורים של הרשומים כמחזיקים בנכס אינה תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה - חובה לצרף אישור מהרשות בה רשומים שאינם מקבלים שם הנחה.
   
למילוי בקשות וטפסים להנחה בארנונה לחצו כאן>>

 

הנחות בארנונה ניתנות על חיוב בסיווג מגורים בלבד ובהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993.
הנחות בארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי הוראות הדין. 
להסבר נוסף לגבי נושא "מחזיק" הנכס לחץ כאן 

 • לכל בקשה להנחה יש לצרף את טופס הבקשה המתאים.
 • חובה לציין מספר משלם + מספר נכס וישוב לגביו מוגשת הבקשה.
 • לכל בקשה להנחה יש לצרף צילום ת"ז + ספח של מבקש ההנחה.
 • במידה וכתובת המגורים של מבקש ההנחה אינה תואמת לכתובת הנכס – יש להציג אישור מהרשות בה רשום שלא מקבל שם הנחה.
 • תושב אשר עונה על מספר קריטריונים המזכים בהנחה לפי חוק, יזכה להנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
 • באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים התקבלו במלואם במחלקת הגביה.
 • בקשה להנחה אשר לא תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים – תידחה.קישור לטבלת הנחות בארנונה לפי מבחן הכנסה לשנת 2024 - אתר משרד הפנים
קישור להחלטת מליאה בדבר הגבלת שיעור הנחות סוציאליות בארנונה
קישור להחלטת מליאה בדבר הגבלת תקופת הנחה בארנונה לנכס ריק 

 


דפי מידע הנחות בארנונה למגורים לפי שנים