תהליך ועדות השמה במועצה

תהליך ועדות השמה במועצה

ועדות השמה:

וועדת השמה הינה בעלת המנדט עפ”י חוק לקבל החלטות בנוגע לזכאותם של תלמידים לקבלת שירותי חינוך מיוחד ואפיון הצורך בהתאם לקשיים.

הרכב הועדה

וועדת ההשמה מורכבת מנציג הרשות – יו”ר הועדה, פסיכולוג חינוכי מומחה, המפקח על החינוך המיוחד או נציגו, נציג ארגון ההורים ועובד סוציאלי. (ההרכב הינו חוקי גם בנוכחות שלושת הראשונים בלבד).

מי מוגש  לוועדה

דיון בוועדת השמה מתקיים לאחר שמסגרת חינוכית, גן או בי”ס, מיצתה את כל האפשרויות לסייע לתלמיד באמצעים העומדים לרשותה, כולל קבלת שעות עזרה מסל השילוב. בדרך כלל המוסד החינוכי הוא המפנה את התלמיד לוועדת ההשמה (לאחר קיום תהליך הדברות עם ההורים), אולם גם להורים עומדת הזכות לפנות לוועדה ולבקש לקיים דיון בעניינו של ילדם כאשר הם חשים שהוא אינו מקבל מענה מתאים לצרכיו.

המסמכים הדרושים

נציגי ביה”ס או הגננת ממלאים שאלון הפניה לוועדת השמה וההורים אמורים לקבלו ולחתום שקראו אותו לפני קיום הוועדה (החתימה הינה על קריאת המסמך ואינה מהווה הסכמה לנאמר בו).כמו כן, השאלון נחתם ע”י המפקחת וצוות ביה”ס.

לקראת הדיון יש להעביר לוועדה מסמך קביל מגורם מוסמך, תוצאות בדיקת ראיה ושמיעה עדכניות של ילד בגילאי גן וטופס מיצוי אפשרויות .

מוזמנים לוועדה

לדיון בוועדת השמה מוזמנים נציגי הגורם המפנה (בי”ס או גן) וכן ההורים והתלמיד. כל תלמיד מוזמן לדיון בעניינו, אולם נוכחותו אינה חובה ותלויה ברצונו וברצון הוריו (כדאי להתייעץ בעניין עם הצוות החינוכי). אנו רואים חשיבות מיוחדת בהגעתם של תלמידים בכיתה ח’ ומעלה לדיונים בעניינם ורוצים לראותם שותפים בהחלטות לגבי עתידם החינוכי.

מהלך הדיון

במהלך הדיון בוועדה, שומעים חברי הוועדה דיווח של נציגי המוסד בו לומד התלמיד על הסיבות שהביאו לפנייה לוועדה והתהליך שנעשה קודם לוועדה, את בקשתם של ההורים ואת רצונם לגבי המשך דרכו במערכת החינוך. כמו כן, שומעת הוועדה את עיקרי הממצאים של האבחון הפסיכולוגי  ע”י פסיכולוג הוועדה אותו הוא עבר לקראת הוועדה.

החלטת הוועדה

בהתאם לכך, הוועדה מקבלת החלטה האם להשאיר את התלמיד בחינוך רגיל או להעבירו ללמוד במסגרת של חינוך מיוחד (גן ח”מ ,כיתה מקדמת בבי”ס רגיל או בבי”ס לחינוך מיוחד). כמו כן, מאפיינת הועדה, על סמך המסמכים שלפניה, את סוג הלקות  של התלמיד. עפ”י סוג המסגרת וסוג הלקות  יתבצע בהמשך איתור המסגרת המתאימה ושיבוץ התלמיד.

הגשת ערר

במידה וההורים אינם מסכימים עם ההחלטה, הם יכולים לערער עליה למשרד החינוך(מחוז מרכז) בתוך 21 יום מקבלת המכתב. לכתובת המופיעה על החלטת הוועדה הנשלחת בדואר לביתם.

ועדת שיבוץ

ועדת השיבוץ, המשבצת את התלמידים למסגרת מתאימה בהתאם להחלטת וועדת ההשמה ומתוך התחשבות ברצון ההורים, מתחילה את עבודתה עם סיום וועדות ההשמה בסוף חודש מאי.

תהליך השיבוץ נעשה תוך שיקוף מלא להורים ועדכון שוטף על הנעשה, טלפונית או במייל. כל תשובה חיובית או שלילית מועברת לידיעת ההורים.

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות