תאריכים לשליחת מסמכים ולדיוני ועדות השמה

תאריכים לשליחת מסמכים ולדיוני ועדות השמה

´דיונים חוזרים (תום 3 שנים) ודיונים במעברים בין מסגרות (ליסודי, חט”ב ולתיכון) יתקיימו בחודשים ינואר עד מרץ.

´דיונים חדשים לגבי תלמידי בי”ס יתקיימו עד15/05/2018

´דיונים לגבי ילדים בגיל הרך יתקיימו עד  31/05/2018

´הגשת טפסים לוועדות חדשות יש להגיש עד לתאריך 30/03/2018

השאלונים צריכים להיות חתומים ע”י ההורים והמפקח הכולל (טפסים ללא חתימות לא   יטופלו) בצרוף חוות דעת פסיכולוגית או הערכה בתוקף במידה וחל שינוי במצב הילד הקלה   או החמרה וטופס מיצוי אפשרויות מהמוסד החינוכי

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות