> לטפסים ובקשות בנושאי הנדסה והועדה לתכנון ובנייה לחצו כאן

פרטי יצירת קשר

יהודה אלקלעי
מהנדס המועצה

בתיה שמעה
רכזת עוזרת מהנדס מועצה

פינחס גרוסמן
מנהל מחלקת שירות ותהליכים

לואיסה אסרף
מזכירת הוועדה לתכנון ובנייה, בקשה להיתר ומידע תכנוני

עדינה ליסק
מזכירת פיקוח, טופס 4 ושכונות

חיים פאר
ארכיבאי

אתי אלקיים
בודקת תוכניות

ולנטינה רסקין
בודקת תוכניות

רחל טרופ
בודקת תוכניות

חיה בתאל שרייבר
בודקת תוכניות

חן אלימלך
בודקת תוכניות

חיה בתאל שרייבר
בודקת תוכניות

אנה שמעוני
בודקת תוכניות

פיקוח על הבנייה

פרטי יצירת קשר

אושרה נאור
מנהלת מחלקת פיקוח על הבנייה

שירלי שרעבי
מפקחת לתכנון ובנייה

יוסף טיאר
מפקח לתכנון ובנייה

אברהם בלטמן
מפקח לתכנון ובנייה