> לטפסים ובקשות בנושאי הנדסה והועדה לתכנון ובנייה לחצו כאן

פרטי יצירת קשר

יהודה אלקלעי
מהנדס המועצה

בתיה שמעה
רכזת עוזרת מהנדס מועצה

פינחס גרוסמן
מנהל מחלקת שירות ותהליכים

לואיסה אסרף
מזכירת הוועדה לתכנון ובנייה, בקשה להיתר ומידע תכנוני

חיים פאר
ארכיבאי | מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 9:00-11:00

אתי אלקיים
בודקת תוכניות

ולנטינה רסקין
בודקת תוכניות

רחל טרופ
בודקת תוכניות

חיה בתאל שרייבר
בודקת תוכניות

חן אלימלך
בודקת תוכניות

פיקוח על הבנייה

פרטי יצירת קשר

אושרה נאור
מנהלת מחלקת פיקוח על הבנייה

עדינה ליסק
רכזת פיקוח, טופס 4 ושכונות

שירלי שרעבי
מפקחת לתכנון ובנייה

יוסף טיאר
מפקח לתכנון ובנייה

אברהם בלטמן
מפקח לתכנון ובנייה