קב"ט אזה"ת ברקן, בשיתוף מינהלת אזור התעשייה ברקן מסייעים לתעשיינים בהנפקת רישיונות עבודה בתחום איו"ש.

הרשיונות מונפקים במת"ק שער אפרים.

בכל יום ראשון בין השעות 12:00-14:00 מתקיימת חלוקת אישורים חדשים.
את הבקשות לחידוש אישורים יש להגיש בתיבה שמחוץ למשרד הקב"ט עד לשעה 14:00 בכל יום ראשון. אישורים שמוגשים לאחר שעה זו יתעכבו עד למסירה של השבוע הבא אחריו.

אנא הקפידו על לוחות זמנים. טפסים ריקים ניתן לקבל במשרדי הקב"ט ו/או במשרדי המינהלת.

יש לוודא שלעובדים יש כרטיס מגנטי בתוקף. עובד אשר פג התוקף בכרטיסו, לא יונפק עבורו אישור.

חידוש רישיון לעובד יש להגיש עד 10 ימים קודם למועד תפוגתו, ולא פרק זמן ארוך מזה.

באחריות המעסיק להודיע על הפסקת העסקת עובד במפעלו על ידי הגשת טופס ביטול רישיון עבודה (מצ"ב טופס מטה)  וצירוף רישיון העבודה המקורי (לא העתק!)
ישנן השלכות רבות למעסיק שעובד שעזב, אך עדיין מחזיק ברישיון עבודה בתוקף עם שם המפעל הקודם.

מקבץ הסיבות בגינן לא מונפק רישיון עבודה:

 1. טפסים מצולמים אשר לא צולמו באופן דו צדדי יש להקפיד כי הטופס יצולם משני צדדיו.
 2. חוסר הקפדה על פרטי העובד, דוגמת מס' ת.ז שאינו תואם את שם העובד.
 3. חוסר הקפדה על פרטי מעסיק, מס' ח.פ, איש קשר, טלפונים.
 4. חוסר בחותמת מפעל על הטופס.
 5. עובד שכרטיס המגנטי שלו לא בתוקף.
 6. עובד שתוקף הרישיון יפוג רק בעוד 10 ימים ואז יש צורך להגיש מחדש קרוב יותר למועד התפוגה.
 7. עובד חדש שמעסיקו הקודם לא ביטל את רישיון העבודה על שמו עם עזיבתו.

הנחיות לפתיחת תיק מעסיקים במת"ק

פתיחת תיק מעסיקים לצורך הנפקת אישורי עובדים יש להגיש את המסמכים הבאים במת"ק שער אפרים בימים א', ג', ה' בשעות 9:00-12:30:

 1. אישור קיימות באזור התעשייה – לבקשת האישור לחצו כאן
 2. אישור מורשה חתימה
 3. חוזה שכירות – דף ראשון ואחרון
 4. תעודה לרישום חברה ברשם החברות
 5. חותמת חברה

פתיחת תיק מעסיקים לניכויים במס הכנסה

יש למלא טופס של רשות המיסים  

לחברות – טופס מס' 4436 , לקבלת הטופס מאתר רשות המיסים לחצו כאן

לעצמאים – טופס מס' 5329, לקבלת הטופס מאתר רשות המיסים לחצו כאן

*לטופס זה תידרש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. אישור קיימות באזור התעשייה – לבקשת האישור לחצו כאן
 2. אישור מורשה חתימה
 3. חוזה שכירות – דף ראשון ואחרון
 4. תעודה לרישום חברה ברשם החברות
 5. חותמת חברה

ניתן גם לשלוח בפקס:  076-8093552
טלפון לוודא הגעה ופרטים: 02-5019272

(המלצת הקב"ט היא לשלוח טופס מקוון)