רישום לגני הילדים ולכיתה א' לשנת תשפ"א

רישום לגני הילדים ולכיתה א' לשנת תשפ"א

פרטים על הרישום למוסדות חינוך – שנת תשפ"א

 • מועמדי רישום ותאריכי לידה

  מועדי הרישום

  הרישום לגני ילדים ולכתות א' עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים תשפ"א, יחל ביום שני א' בשבט תש"פ,  27 בינואר, 2020 עד יום ראשון כא' בשבט תש"פ,  16 בפברואר 2020.

  גילאי הרישום

  כיתה אהתאריכים:

  כט' טבת תשע"ד – ט' טבת תשע"ה  (1.1.14 – 31.12.14)

  גילאי 5 – התאריכים:

  י' טבת תשע"ה – יט' טבת תשע"ו  (1.1.15 – 31.12.15)

  גילאי 4 – התאריכים:

  כ' טבת תשע"ו – ב' טבת תשע"ז  (1.1.16 – 31.12.16)

  גילאי 3 – התאריכים:

   ג' טבת תשע"ז – יג' טבת תשע"ח (1.1.17 – 31.12.17)

  חריגי גיל רך:

  לתשומת לבכם, החל משנת תשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו להם 3.

  לאור האמור, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2018 עד 15.1.2018 (כולל).

   

   

 • נהלי רישום

  בהתאם לחוק לימוד חובה, חלה חובה על הורי כל ילד לרשום את הילד למוסד חינוכי,

  השיבוץ יקבע בהתאם לאזור הרישום.

  לידיעתכם, רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

  לידיעתכם!

 • רישום ילדי צופים לכיתה א' ולכיתה ז' - תשפ"א

  ישנן שתי אפשרויות רישום:

  • מערכת החינוך בקרני שומרון בשיתוף פעולה עם המועצה הסדירה רישום אינטרנטי לכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"א.

  לרישום באינטרנט למוסדות קרני שומרון לחצו כאן.   

  • רישום ראשוני למערכת החינוך בכוכב יאיר יעשה בטפסים המקוונים הבאים :

  לרישום לכתה א' לחצו כאן  

   לרישום לכתה ז' לחצו כאן

  רישום במועד יאפשר למועצות להיערך כראוי לשנת הלימודים ולהעניק לילדיכם את המיטב.

 • רישום מאוחר לגני הילדים

  הורים המבצעים רישום מאוחר, השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד, ולא בהכרח באזור המגורים. כל הילדים חייבים ברישום לגן גם במעבר משנתון לשנתון, אחרת לא ישמר עבורם המקום.

 • המסמכים הדרושים לביצוע הרישום

  א. תושבי המועצה:

  במערכת הרישום למוס"ח מופיעים כל תלמידי המועצה, וע"י הכנסת מספר זהות מתבצע רישום. תושבים אשר טרם שינו את כתובת מגוריהם ליישובי המועצה לא יוכלו לבצע רישום עד להסדרת הכתובת במשרד הפנים והצגת ספחי ת.ז. + תמצית מרשם אוכלוסין עבור כל ילד וילד בפני אגף החינוך.

  ב. למתעתדים לעבור לגור ביישובי המועצה:

  הרישום יתבצע במזכירות היישוב אליו עוברים בצירוף טופס ביטול רישום לשנה"ל תשפ"א ממקום המגורים הנוכחי ותעודת זהות + ספח של ההורים. יש להעביר לאגף החינוך התחייבות לשינוי כתובת עד ה 1.7.20

  ג. הורים יחידניים/הורים החיים בנפרד:

  ע“פ חוק, בעת הרישום יש למסור את פרטי שני ההורים ולמלא טופס מקוון הצהרה והתחייבות. ללא מסמך זה  לא נוכל לאפשר רישום ולבצע שיבוץ.

  ד. לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחת אומנה:

  עליכם להציג אישור אומנה עם פרטי הילד/ה לאגף החינוך.

  ה. לרושם שהינו מיופה כח:

  • תעודת זהות של הרושם
  • יפוי כח מתאים חתום ע"י ההורים
  • תעודת זהות של שני ההורים + הספח

  אי מסירת פרטים נכונים ומדוייקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

 • שיבוצי ילדים לגנים

  השנה, ביישובים בהם השיבוץ יתבצע עפ"י אזורי מיפוי/שכונות גיאוגרפיות – לא תינתן אפשרות לבחירת גן והשיבוץ ייעשה עפ"י אמות המידה לשיבוץ. ככלל, העקרונות המנחים אותנו בשיבוצי הילדים הם:

  1. גיל הילד והשנתון אליו הוא משתייך.
  2. שייכות לאזור מגורים.
  3. שיקולים פדגוגיים.
  4. איזון מגדרי בין בנים לבנות.

   

   

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות