קצבה זו מעניקה את השלמת הפער בין קצבת זקנה לבין סכום קצבת הנכות הכללית שהאדם היה זכאי לו לפני שהגיע לגיל פרישה. אם קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) עם תוספת עבור בן/ת זוג גבוהה מקצבת הנכות - תופסק ההשלמה לנכות.

תנאי זכאות:

  • קבלת קצבת נכות לפני גיל פרישה.

  • סכום קצבת הזקנה, כולל כל התוספות, נמוך מסכום קצבת הנכות שקיבל לפני גיל הפרישה.

אופן הגשת התביעה: כדי לקבל את הקצבה יש להגיש תביעה לקצבת זקנה למוסד לביטוח לאומי – להגשת תביעה בביטוח לאומי לחצו כאן. הביטוח הלאומי יחשב האם יש זכאות לתוספת.

הטבות למקבלי קצבת זקנה לנכה:
*שימו לב – ההטבות מתקבלות באופן אוטומטי על בסיס נתוני ביטוח לאומי, אלא אם צויין אחרת.

  • הנחה בחשבון חשמל של 50% עבור צריכה של עד 400 קילוואט־שעה בכל חודש, בבתים פרטיים.

  • הנחה בשיעור של 50% מחברת "בזק" על דמי שימוש קבועים בקו הטלפון בדירת המגורים, בתנאי שהקו רשום על שם מקבל הקצבה.

  • הטבה בחשבון המים - תוספת בכמות המים לצריכה בתעריף נמוך, למימוש הזכאות יש לפנות לספק המים - מזכירות היישוב.

  • סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי. סכומי הסיוע נקבעים בהתאם לגיל, למצב המשפחתי ולהגדרת היישוב שהדירה נמצאת בו. כדי לקבל את המענה, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור. תוקפה של תעודה זו הוא שנה אחת. כדי לקבל את הסיוע, יש להציג בפני חברת ההרשמה חוזה שכירות תקף לגבי דירה שעונה על התנאים לקבלת סיוע בשכר דירה. הסיוע יינתן כל עוד האישורים המקנים את הסיוע תקפים.

  • מקבלי קצבת זקנה לנכה פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים שונים בקופות החולים – רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.

  • הנחה ברכישת תרופות הכלולות בסל הבריאות.

  • מענק חימום משפחתי, המענק משולם אוטומטית יחד עם קצבת הזקנה של חודש אוקטובר מביטוח לאומי.

  • זכאות להנחה בארנונה - למימוש הזכאות לקבלת ההנחה יש לפנות למחלקת ארנונה במועצה - לפרטים לחצו כאן.