פיתוח

מחלקת הליווי מסייעת לישובים בחשיבה על הגדילה והבניה במכלול ההיבטים והשיקולים.

הוצאת חומרי הדרכה מקצועיים

בשיתוף עם מחלקת ההדרכה והפיתוח מתקיימות השתלמויות במגוון נושאים להנהלות הישובים. בהמשך להשתלמויות מוציאה המחלקה מעת לעת חומרים מקצועיים בכדי לייעל את עבודת היישובים והטמעת הנושאים הנלמדים.

כלכלי

על ההיבטים הכלכליים אחראית מחלקת כלכלה ורגולציה. מלוות הישוב שותפה בחשיבה בנושא, ומתווכת לבעלי התפקידים את ההיכרות עם החומר.