עץ אפרים - לוגו

סיפורו של מקום

עץ אפרים קמה בשנת 1984. אל המקום הגיעו בקבוצות-קבוצות והתגוררו בבתי עץ שיובאו מאירופה. עם השנים הגיעו עוד ועוד קבוצות והיום מתגוררות ביישוב כ – 650 משפחות. הנוף האנושי ההטרוגני ביישוב כולל דתיים, חילוניים, מסורתיים, מרכז חב"ד ועוד. לצד הקהילתיות שנשמרה בין תושבי היישוב הוותיקים, השכונות הצעירות הביאו משב אורבני ומתחדש אל היישוב ועל כן, היום היישוב משלב בתוכו אופי קהילתי-עירוני.

אופי הקהילה ביישוב

ישוב עירוני מעורב

קו תחבורה ציבורית המגיעים ליישוב

285, 185

אלו שירותים ניתן למצוא ביישוב

גני ילדים | בתי כנסת | ספריה | מקווה | מגרשי ספורט | מגרשי משחקים | תנועת נוער – בני עקיבא | בית נוער | קופת חולים מכבי

לקבלת מידע בנושא קליטה ביישוב

תמם מיכל:  0542377103  [email protected]

או למזכירות היישוב: 03-9362445  [email protected]

לאתר היישוב