ענב - לוגו

סיפורו של מקום

שם הישוב נגזר משמה של העיירה הסמוכה ענבתא. עינב מזכיר גם את ענבי הגפן אשר בעבר היו נפוצים בשומרון. הישוב הוקם ב – ד' בכסלו תשמ"ב, נובמבר 1981, מזרחית לטול-כרם על מנת ליצור רצף ישובים על ציר נתניה-שכם, שהוא איזור דליל באוכלוסיה יהודית.

אופי הקהילה ביישוב

קהילתי דתי – לאומי

אלו שירותים ניתן למצוא ביישוב

גני ילדים | מעון חדש | חדר כושר | מכולת | מועדון

לקבלת מידע בנושא קליטה ביישוב

יהושע תרשיש – 052-674-1852

לאתר היישוב