נפתח הרישום לגני הילדים ולכיתה א’ לשנת תש”פ

נפתח הרישום לגני הילדים ולכיתה א’ לשנת תש”פ

פרטים על הרישום לגני ילדים – שנת תש"פ

 • מועמדי רישום ותאריכי לידה

  הרישום לגני ילדים עפי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התש”פ, יחל ביום שני א בשבט התשעט, 7 בינואר 2019 עד יום ראשון כא בשבט התשעט 27 בינואר 2019.

   

  כיתה אהתאריכים: יט בטבת התשעגכח בטבת התשעד 31.12.2013 – 01.01.2013

  גילאי 5 – התאריכים: כט בטבת התשעד ט’ בטבת התשעה 31.12.2014 – 01.01.2014

  גילאי 4 – התאריכים: י’ בטבת התשעהיט בטבת התשעו 31.12.2015 – 01.01.2015

  גילאי 3 – התאריכים: כ’ בטבת התשע”ו – ב’ בטבת התשע”ז 01.01.2016 – 31.12.2016

  חריגי גיל רך : ילדים שנולדו עד 15.1.2017 כולל) ועברו ועדת חריגים במחוז.

  יובהר, על ילדים חריגי גיל לא חלה חובת הלימוד.

 • נהלי רישום

  בהתאם לחוק לימוד חובה, חלה חובה על הורי כל ילד לרשום את הילד למוסד חינוכי,

  השיבוץ יקבע בהתאם לאזור הרישום.

  לידיעתכם, רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

  לידיעתכם! שינוי כתובת במטרה להשתייך לגן מסוים, הינו עבירה על החוק. בעת רישום ילד אלרגי ברמת מסכן חיים חובה לציין זאת בהליך הרישום בהערות.

  להמשך הטיפול יש לפנות לאווה קריאף באגף החינוך

  בטלפון 03-9061126 ולכתובת מייל  Zipi246@shomron.org.il

  כל פניה ושאלה באשר לרישום יש להעביר באמצעות דוא“ל- hinuch@shomron.org.il

 • רישום מאוחר לגני הילדים

  הורים המבצעים רישום מאוחר יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד, ולא בהכרח באזור המגורים. כל הילדים חייבים ברישום לגן גם במעבר משנתון לשנתון, אחרת לא ישמר עבורם המקום.

 • המסמכים הדרושים לביצוע הרישום

  א. תושבי המועצה:

  במערכת הרישום למוס”ח מופיעים כל תלמידי המועצה, וע”י הכנסת מספר זהות מתבצע רישום. תושבים אשר טרם שינו את כתובת מגוריהם ליישובי המועצה לא יוכלו לבצע רישום עד להסדרת הכתובת במשרד הפנים והצגת ספחי ת.ז. + תמצית מרשם אוכלוסין עבור כל ילד וילד בפני אגף החינוך.

  ב. למתעתדים לעבור לגור ביישובי המועצה:

  הרישום יתבצע במזכירות היישוב אליו עוברים בצירוף טופס ביטול רישום לשנה”ל תש”פ ממקום המגורים הנוכחי ותעודת זהות + ספח של ההורים. יש להעביר כתובות בתעודות הזהות עד לחודש יולי!

  ג. לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנה:

  תעודת זהות בה מופיעה הכתובת ביישוב המגורים, אישור המגדיר את מעמדו

  ד. לרושם שהינו מיופה כח:

  • תעודת זהות של הרושם
  • יפוי כח מתאים חתום ע”י ההורים
  • תעודת זהות של שני ההורים + הספח

  ה. הורים עצמאיים/הורים החיים בנפרד:

  ע“פ חוק, בעת הרישום יש למסור את פרטי שני ההורים ולמלא טופס הצהרה והתחייבות. ללא מסמך זה עד לחודש פברואר 2019, לא נוכל לבצע שיבוץ.

  אי מסירת פרטים נכונים ומדוייקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

 • שיבוצי ילדים לגנים

  השנה, ביישובים בהם השיבוץ יתבצע עפ”י אזורי מיפוי/שכונות גיאוגרפיות- לא תינתן אפשרות לבחירת גן והשיבוץ ייעשה עפ”י אמות המידה לשיבוץ. ככלל, העקרונות המנחים אותנו בשיבוצי הילדים הם:

  1. גיל הילד והשנתון אליו הוא משתייך.
  2. שייכות לאזור מגורים.
  3. שיקולים פדגוגיים.
  4. איזון מגדרי בין בנים לבנות.

   

   

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות