דוגמה להיתר שכונה הועדה לתכנון ובניה

סרטון הדרכה להעלאת קבצים לשכונות: