למכרזי מועצה אזורית שומרון ושח"ק לחצו כאן 


מחלקת מכרזים והתקשרויות אחראית על תחום המכרזים וההתקשרויות של מועצה אזורית שומרון.
המחלקה נותנת שירותים לכלל אגפי ומחלקות המועצה.
המחלקה מרכזת גם את עבודת ועדת מכרזים המשמשת כוועדת חובה המורכבת מנציגי ציבור.

פרטי יצירת קשר

לבנת (ליבי) גיספן
מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות

שיר רחמים
מ"מ רכזת אדמיניסטרציה וערבויות | מענה טלפוני: בימים א'-ה' 09:00-15:00

דקלה יהושע
משפטנית - מנהלת תחום חוזים והתקשרויות | מענה טלפוני: בימים א'-ה' 09:00-15:00

מוריה אלקלעי
משפטנית - מנהלת תחום חוזים והתקשרויות | מענה טלפוני: בימים א'-ה' 09:00-15:00

תחומי הפעילות של המחלקה:

  • הכנת כלל החוזים/התקשרויות במועצה וניהולם עד סיום תוקפם ומימושם.
  • ליווי ועדות מקצועיות בהליכי הגדרת הצרכים והכנת החומרים המשפטיים והמקצועיים למכרזים.
  • הכנת מסמכי המכרזים, פרסומם וניהול כלל הליכי המכרז.
  • טיפול בהליכים הפטורים ממכרז.
  • הכנת מסמכים לוועדות המכרזים, ניהול הועדות ויישום החלטות ועדות המכרזים.
  • קיום קשר עם הזוכים ו/או ספקים לחתימת ההתקשרות והפעלת הפרוייקט/העבודה, ועם זוכים ו/או ספקים שההתקשרות עימם פטורה ממכרז, לצורך יצירת ההתקשרויות בפועל.