תפקיד המחלקה

בניית גשר מתווך בין היישובים למועצה.
התמקצעות ויצירת שפה משותפת בתחומי הליבה: כלכלי, קהילתי, פיזי וארגוני.
גיוס, ליווי והדרכה של בעלי תפקידים הנהגות ומתנדבים.

מטרות

חיבור וקישור בין היישובים לעבודת אגפי המועצה ובין המועצה ליישובים.
פיתוח מקצועי של בעלי התפקידים והנהגות היישובים. מחלקת ליווי היישובים מלווה את הנהגות הישובים באופן פרטני ונותנת יעוץ ועזרה בכל רמות העשייה.
קידום יצירת שיתופי פעולה מנקודת ההתחלה ועד לנקודת הסיום בפרויקטים, תהליכים ארגוניים כלכליים וחברתיים ושינויים מבניים.
ליווי עומק של היישובים בתהליכי הגדילה, השינוי, הצמיחה וההתחדשות.
בראיה גלובלית –  פיתוח שכלול והנעה של בעלי התפקידים כישות  אורגנית להשגת מטרות ויעדים בארבעת תחומי הליבה בהצלחה
ארבעת תחומי הליבה: ארגוני, כלכלי, פיסי וקהילתי

אנשי קשר ודרכי התקשרות