תשלום מהיר:


פרטים ומידע נוסף על תשלומי מועצה, ערעורים דרכי התקשרות:


לנוחיותכם, מידע על שירותי המועצה הניתנים בתשלום
שימו לב: שירותים בהם סכום התשלום משתנה יש לפנות לנותן השירות לקבלת הסכום המדויק אותו יש לשלם לקבלת השירות, הסכום משנה בהתאם לנתונים והצרכים הספיציפיים (במקרים אלו באתר התשלומים יש לציין את הסכום לתשלום בכמות).
שימו לב – יש להציג אישור תשלום לקבלת השירות

 

הנדסה - בנייה ומכרזים:

נותן השרות שירותים דרכי תשלום סכום/ תושבי המועצה

 

הועדה לתכנון ובנייה


אגרת בניה
אגרת מבנ"צ
חלף היטל ביוב
אגרת פיתוח להיתר שכונה
אגרת פיקוח
אגרת מידע תכנוני
גביה מיזמים
אגרת תכנון תב"ע
היטל סלילה 
היטל תיעול


בהעברה בנקאית:
בנק 14 אוצר החייל, סניף 343 אריאל, ח-ן 329190
חובה לציין מס' שובר.
יש לשלם את הדרישה לא יאוחר מהמועד לתשלום המופיע בה.

בכרטיס אשראי טלפונית:
בתשלום אחד או ב-3-18 תשלומים בקרדיט
03-9066454
לבירורים בנושא התשלום ולמשלוח אסמכתא ניתן לפנות למייל
[email protected]

לפרטים: מזכירות ועדה לתכנון ובניה
[email protected]
03-9066450 , 03-9066486

משתנה
ארכיב סריקות

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 03-9066477 | חיים (ארכיבאי)
מייל: [email protected]
מזכירת אגף הנדסה | 03-9066440

משתנה
מחלקת מכרזים והתקשרויות מכרזים

 לתשלום ישיר לחצו כאן נפתח בחלון חדש
חובה לציין מס' מכרז

בהעברה בנקאית:
בנק 14 אוצר החייל, סניף 343 אריאל, ח-ן 33348
חובה לציין מס' מכרז.

בכרטיס אשראי טלפונית:
03-9066454

לבירורים בנושא התשלום ולמשלוח אסמכתא
ניתן לפנות לדוא"ל: [email protected] 

מזכירת מחלקת מכרזים והתקשרויות:
[email protected]
03-9066473

משתנה

 

 

וטרינריה:

שירותים דרכי תשלום סכום
קנסות מכלבים משוטטים לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:  03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
475₪
תשלום עבור הסגר לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
36.5 ₪
תשלום עבור יום הסגר לחיית משק לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454 
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
75 ₪
הובלת חיית משק לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454 
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
250 ₪
חיסון חתול רגיל לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:  03-9066454 
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
29.50 ₪
חיסון חתול מעוקר לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
15 ₪
חיסון כלב מבוגר/צעיר/גזעי לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066434 
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
66.50 ₪
ויתור על כלב לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066434
מייל: [email protected]l
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
365 ₪
חיסון כלב מעוקר/מסורס לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
52 ₪
אגרה לכלב מסורס/מבוגר/צעיר לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
37 ₪
שחרור מלכידה לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:  03-9066454  
מייל: [email protected].org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
560 ₪
שבב לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל:[email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
75 ₪
אגרת רישיון להחזקת כלב רגיל לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל:[email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
344 ₪
חיסון לכלב רגיל לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
373.50 ₪
סל אימוץ לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454 
מייל: [email protected]
מזכירת מחלקה וטרינרית | 03-9061195
580 ₪

שפ"ע - פריצת ביוב ופיקוח איכות הסביבה:

נותן השירות שירותים דרכי תשלום סכום
המחלקה הטכנית פריצת ביוב (פרטי) לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454 
מייל:  [email protected]
מזכירת המחלקה הטכנית | 03-9061190
300 ₪
איכות הסביבה פיקוח סביבתי - קנס לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת איכות הסביבה | 03-9061197
משתנה

המרכז להתפתחות הילד:

נותן השירות שירותים דרכי תשלום סכום
המרכז להתפתחות הילד טיפול לתשלום ישיר לטיפול לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected]
מכון להתפתחות הילד | 03-5282830
210 ₪ 
המרכז להתפתחות הילד טיפול רגשי לתשלום ישיר לטיפול לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected]
מכון להתפתחות הילד | 03-5282830
180 ₪ 
המרכז להתפתחות הילד טיפול / טיפול רגשי לתשלום ישיר לטיפול לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected]
מכון להתפתחות הילד | 03-5282830
משתנה

השירות הפסיכולוגי (שפ"ח):

לתשלום במחלקת גביה: טלפון: 03-9066454 | דוא"ל: [email protected]

לפרטים במזכירת השירות הפסיכולוגי: טלפון: 03-9061153

שירותים תשלום באשראי תושבי מועצה תושבי חוץ
אבחון פסיכולוגי רגשי (כולל הערכת אינטלגנציה)

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

1,700 ₪

1,900 ₪

אבחון פסיכודיאגנוסטי

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

2,800 ₪

3,000 ₪

אבחון קשב לתשלום ישיר לחצו כאן 900 ₪ 900 ₪
אבחון פסיכודידקטי יסודי

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

2,300 ₪

2,500 ₪

אבחון פסיכודידקטי יסודי + קשב

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

2,600 ₪ 2,800 ₪
אבחון פסיכודידקטי חטיבה+תיכון (כולל אנגלית וחשבון)

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

2,800 ₪ 3,000 ₪
אבחון פסיכודידקטי חטיבה+תיכון (כולל אנגלית וחשבון) + קשב

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

3,100 ₪ 3,300 ₪
שעת טיפול – אישי/הדרכת הורים לתשלום ישיר לחצו כאן

280 ₪

280 ₪

הערכת אובדנות לתשלום ישיר לחצו כאן

1400 ₪

1400 ₪

הרצאה (שעה וחצי אקדמאיות)

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

1000 ₪ 1200 ₪
הדלגה לכיתה א’

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

1,500 ₪ 1,700 ₪

שירותים חברתיים:

שירותים דרכי תשלום סכום

מטפח, תמיכה ביתית

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה
מועדוניות – השתתפות מלקוחות טלפון: 03-9066454 
מייל: [email protected]l
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה
הכנסות מועדוניות טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה
טיפול רגשי בילד טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected].il
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

פנימיה/אומנה – השתתפות מלקוחות

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 03-9066454  
מייל: [email protected]l
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

אזרח ותיק – שקד

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

מועדון אזרח ותיק – אלון מורה

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

מועדון אזרח ותיק – עץ אפרים

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 03-9066454 
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה
מסגרות לילדים עם צרכים מיוחדים טלפון: 03-9066454 
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

עזרה ביתית, טיפול אישי/כוללני

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:  03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

חוגים – מועדונים לאזרח ותיק

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
  03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

מעונות יום שיקומיים

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 03-9066454 
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה
מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים טלפון: 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה
טיפול בנערים ונערות במצוקה טלפון: 03-9066454 
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

מרכז לשלום המשפחה-השתתפות לקוח

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 03-9066454 
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

מועדון מופת לניצולי שואה לאזרח הותיק

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 
03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

טיפול התמכרויות מבוגרים

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

מרכז שלובים – סיוע טיפולי טיפוחי לגיל הרך

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 
03-9066454
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

תחנה לטיפול משפחתי

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 
03-9066454  
מייל: [email protected]
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנ

מלר"ד (מרכז רפואה דחופה) גב ההר:

אגף שירותים דרכי תשלום סכום
בטחון      כל קופות החולים

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 02-5482109 | (מנהלת מלר"ד)
מייל: [email protected]

משתנה

רישיון עסק:

נותן השירות שירותים דרכי תשלום סכום
רישוי וקידום עסקים רישיון עסק

 לתשלום ישיר לחצו כאן
חובה לציין את שם המפעל ומספר ח.פ
בהעברה בנקאית:
בנק 14 אוצר החייל, סניף 343 אריאל, ח-ן 33348
חובה לציין את שם המפעל ומספר ח.פ.
בכרטיס אשראי טלפונית:
03-9066454
לבירורים בנושא התשלום ולמשלוח אסמכתא
ניתן לפנות למייל: [email protected] 
רכזת רישוי וקידום עסקים [email protected]03-9061181

330 ₪

חופש המידע:

אגף שירותים דרכי תשלום סכום
לשכה אגרת חופש מידע
לפתיחת בקשה ותשלום דרך האתר הממשלתי לחצו כאן 
טלפון: 03-9066454 
מייל: [email protected]
הממונה מטעם הרשות: [email protected]
20 ₪

קליקה שומרון - מתחם יזמות לבעלי עסקים:

לתשלום קבוע לשכירות דיירים בקליקה לחצו כאן