ייעוד הטופס:

טופס זה מיועד להגשת תמיכות למוסדות ציבור העוסקים בסיוע בשמירה על שטחים ומבנים חקלאיים בשומרון, בקשות תמיכה למועצה האזורית שומרון ניתנות בטופס מקוון בלבד

לא תתקבל בקשה עם מסמכים חסרים ולא תתקבל בקשה המוגשת טרם או לאחר תום הזמנים המפורסמים ע"י המועצה מעת לעת.

שימו לב: 

בסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה על המסך שהבקשה נקלטה במערכת. בנוסף, תקבלו למייל העתק של בקשתכם.

לרשימת הטפסים שיש לצרף לבקשת התמיכה לחץ/י כאן