תרומות למועצה

תרומות למועצה

מועצה אזורית שומרון קיבלה תרומות בשנת 2018 מעמותת וואן ישראל פאונד

פירוט התרומות הם:

סכום ב $ פירוט:
4,290 גרורי כיבוי
20,020 מצלמות נופי נחמיה
6,560 מצלמות חוות גלעד
5,370 גרורי כיבוי
8,662 מצלמות מגדלים ונחלת יוסף
52,020 מצלמות איתמר 777
23,390 מצלמות רחלים
1690 התקנות דיפנדר יצהר
12,810 גרורי כיבוי
facebook