• שימו לב: השעות הן שעות תחילת האיסוף בכל ישוב
  •  עפ"י חוזר מנכ"ל אין הסעות לשעת אפס, ותחילת הלימודים היא 8:00.
זמני יציאת הסעות לבתי הספר:
שם הישוב לבית ספר שעת יציאה מבוצע ע"י
אבני חפץ מההר לעירוני (ישיבה/ברקאי/להב"ה/צביה) 06:40 חל"פ
יקיר - יסודי 06:45 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון / ברקאי 06:50 חל"פ
קדומים – אולפנת להב"ה / צביה / בני חיל 07:00 חל"פ
הר ברכה – ישיבה 08:10 חל"פ
הר ברכה – אולפנה 07:55 חל"פ
רבבה –  חן השומרון / אולפנה 06:45 חל"פ
איתמר קדומים – אולפנת להב"ה 06:45 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון 06:45 חל"פ
אלון מורה – נחלת צבי בנות 07:20 חל"פ
אלון מורה – ישיבה תיכונית / נחלת צבי בנים 07:20 חל"פ
ברכה אולפנה 08:15 חל''פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:10 חל"פ
מהגבעות לישוב >גנים 07:30 מטיילי א"מ
מהגבעות לישוב > לאלון מורה נחלת צבי / אל ארצי/ת''ת יצהר 06:40 מטיילי א"מ 
מהגבעות לישוב > ממ"ד איתמר 07:30/07:50 חל"פ
אלקנה - מחוננים יום חמישי / יום שישי 08:10/07:20 חל"פ
אלון מורה קדומים – אולפנת להב"ה 06:40 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון 06:40 חל"פ
 נווה עופרה – ישיבה תיכונית / נחלת צבי בנים / נחלת צבי בנות 07:45 חל''פ
הר ברכה – אולפנה  08:00 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:00 חל"פ
אלקנה - מחוננים יום חמישי / יום שישי 08:10/07:20 חל"פ
ברוכין קדומים – אולפנת להב"ה/בני חיל 07:10 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:15 חל"פ
יקיר – יסודי 07:15 חל"פ
פדואל – יסודי – כל התחנות 07:20/07:40 ברקנית
לשם – אולפנה/יום ראשון 09:50/07:40 ברקנית
ברקן יקיר – יסודי 07:15 חל"פ
אלקנה –  ימ"ה אלקנה 06:50 ברקנית
אלקנה – אולפנת השומרון 06:50 חל"פ
מעלה אפרים – ירדן 07:15 חל"פ
אריאל – אורט יובלים (חט"ב + חט"ע + עליזה בגין) 07:30 ברקנית
הר ברכה  קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 06:50 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון 06:50 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 06:40 חל"פ
ממ"ד יקיר 06:40 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:10 חל"פ
אלקנה - מחוננים יום חמישי / יום שישי (ש.ג) 08:10/07:30 חל"פ
חוות גלעד אלון מורה – אל ארצי 07:00 חל"פ
הר ברכה – אולפנה 08:10 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:15 חל"פ
שבי שמרון – יסודי 07:40 חל"פ
רבבה - אולפנה 06:55 חל"פ
חוות יאיר קרני שומרון – ישיבת השומרון 06:55 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:00/09:00 חל"פ
קדומים – להבה 07:05 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:40 חל"פ
יקיר – יסודי / סבב ב' 07:35/07:45 ברקנית
חיננית שדה יעקב 06:25 חל"פ
עומר 07:45 חל"פ
טללי אורות 07:30 חל"פ
 עין שמר – גוונים 08:00 חל"פ
חדרה – תיכונים/פרדס חנה – אולפנת אלישבע 06:40 חל"פ
חריש - ישיבה / אולפנה 07:20 חל"פ
עפולה – ניר העמק  06:45 חל"פ
חרמש חדרה – תיכונים/פרדס חנה – אולפנת אלישבע 06:40 חל"פ
עפולה – ניר העמק  06:25 חל"פ
חריש אולפנה וישיבה 06:40 חל''פ
עומר / טללי אורות / עין שמר גוונים 07:30 חל"פ
טל מנשה חדרה – תיכוניים/פרדס חנה – אולפנת אלישבע 06:40 חל"פ
ישיבת שדה יעקב 06:30 חל''פ
חריש – ישיבה / אולפנה 07:20 חל"פ
יצהר רבבה – אולפנת צביה 06:50 חל"פ
אלון מורה – נחלת צבי בנים 07:20 חל"פ
אלון מורה – נחלת צבי בנות 07:20 חל"פ
הר ברכה - אולפנה 08:15 חל"פ
אלקנה - מחוננים יום שישי (יציאה מהישוב) 07:40 חל"פ
יצהר-גבעות אלון מורה – נחלת צבי בנים בנות 07:15 מטיילי א"מ
יצהר – גנים 07:40 מטיילי א"מ
יקיר קרני שומרון – ישיבת השומרון 06:55 חל"פ
קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 07:00 חל"פ
אריאל – אורט יובלי אריאל 07:25 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:00/09:00 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:40 חל"פ
כפר תפוח קדומים – אולפנת להב"ה 06:50 ברקנית
קרני שומרון – ישיבת השומרון 06:40 חל"פ
אולפנה ברכה 08:10 חל''פ
יצהר – ת"ת בן פורת/ישיבת ברכה 07:05 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:00/09:00 חל"פ
עלי זהב – אולפנה לשם / יום ראשון 09:15/07:25 חל"פ
אריאל – אורט יובלי אריאל 07:35 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה / יקיר – יסודי 07:10 חל"פ
גבעה – אל היישוב + בי"ס קדם 06:40/07:30 חל''פ
לשם קדומים – אולפנת להבה 06:55 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:10 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:20/09:05 ברקנית
אולפנת עלי זהב/ יום ראשון  08:50/07:40 ברקנית
לשם פנימי - יסודי 07:30/07:50 ברקנית
יקיר – יסודי 07:10 חל"פ
מבוא דותן חוות מעוז הצבי – תיכונים 06:25 חל"פ
חוות מעוז הצבי – בית ספר 07:00 חל''פ
חוות מעוז הצבי – גנים  07:45 חל"פ
עומר/טללי אורות 07:20 חל"פ
חריש אולפנה וישיבה 07:10 חל''פ
עפולה – ניר העמק 06:20 חל"פ
חדרה – תיכוניים/פרדס חנה – אולפנת אלישבע 06:40 חל"פ
אור עקיבא – נתיבות דרור  06:40 חל"פ
מגדלים אריאל –  נחשונים / יובלי אריאל + כפר תפוח – יסודי קדם שומרון 07:20 חל"פ
שילה – אולפנה 08:20 חל"פ
עלי - ישיבה 06:40 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת/ברכה ישיבה 06:45 חל"פ
נופי נחמיה רבבה – אולפנת צביה 07:00 חל"פ
כפר תפוח – קדם שומרון 07:25 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:00/09:00 חל"פ
ברכה אולפנה 07:50 חל''פ
עלי זהב - אולפנת לשם/ יום ראשון  09:15/07:30 חל"פ
ישיבת ברכה  07:00 חל''פ
עלי - ישיבה 06:55 חל"פ
נופים ברוכין – ישיבה/יום ראשון 09:00/07:00 חל"פ
קדומים – אולפנת להב"ה 07:10 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון 06:50 חל"פ
אריאל – אורט יובלים חט"ב / חט"ע עליזה בגין 07:15 חל"פ
ברקן – יסודי 07:15 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:40 חל''פ
יקיר – יסודי  07:30 חל"פ
סלעית כוכב יאיר – דקל / נוף צורים / קשת 07:10 חל''פ
יחדיו -רמת הכובש 07:30 חל''פ
בית ברל עמי אסף 07:30 חל"פ
ענב קרני שומרון – ישיבת השומרון / ברקאי 07:10 חל"פ
קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 07:15 חל"פ
יקיר – יסודי 07:00 חל"פ
כרמי דורון – שבי שומרון – ממ"ד 07:15 חל"פ
שבי שומרון –  ממ"ד 07:15 חל"פ
הר ברכה – אולפנה 07:45 חל"פ
אלון מורה – ישיבת אל ארצי 06:40 חל"פ
עלי זהב רבבה – אולפנת צביה 07:10 חל"פ
קדומים – אולפנת להבה 06:50 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:20/09:05 ברקנית
יקיר – יסודי 07:10 חל"פ
אריאל – חט"ב יובלי אריאל 07:15 חל"פ
ברקן – יסודי 07:15 חל"פ
עץ אפרים אלקנה – ישיבת ימ"ה 07:00 ברקנית
אלקנה – אולפנה 07:40 ברקנית
אורנית – חטיבה 07:15 חל"פ
שערי תקווה – יסודי רמון 07:20 ברקנית
שערי תקווה – ממ"ד ניגונים 07:30 ברקנית
פדואל ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:20/09:05 ברקנית
לשם- אולפנה/ יום ראשון 09:50/07:40 ברקנית
קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 06:55 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:05 חל"פ
יקיר – יסודי 07:00 חל"פ
צופים קרני שומרון – ישיבת השומרון  07:15 חל"פ
קרני שומרון – ברקאי 07:15 חל"פ
קדומים – אולפנת להבה/ קדומים – בני חיל 07:00 חל"פ
כפר סבא – תיכוניים 06:50 חל"פ
קרני שומרון – משואה 07:20 חל"פ
קרני שומרון – לפידים 07:20 חל"פ
כוכב יאיר –  נוף צורים 07:20 חל"פ
כוכב יאיר –  קשת / דקל / חטיבה אילן רמון 07:20 חל"פ
קרית נטפים רבבה – אולפנת צביה 07:30 חל"פ
קדומים – אולפנת להב”ה 07:20 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון / ברקאי 06:50 חל"פ
אלקנה –  ישיבת ימ”ה / אולפנת השומרון 06:50 ברקנית
יקיר יסודי – משכונת נופי הדר 07:20 חל"פ
יקיר יסודי – משכונה ותיקה-מרכז ישוב 07:20 חל"פ
יקיר יסודי – מהגבעה המזרחית 07:20 חל"פ
רבבה קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 06:55 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון 07:05 חל"פ
קרני שומרון – ברקאי 07:05 חל"פ
ברוכין – ישיבה/יום ראשון 09:15/07:15 חל"פ
רחלים ישיבה עלי /  אולפנת עופרה 06:50 חל"פ
כפר תפוח – קדם שומרון 07:45 חל"פ
עלי זהב – אולפנת לשם/יום ראשון 09:15/07:25 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:00 חל"פ
ברכה - אולפנה 07:50 חל''פ
יצהר – ת"ת בן פורת/ברכה - ישיבה 07:05 חל"פ
ריחן עומר / טללי אורות 07:30 חל"פ
חדרה תיכוניים/פרדס חנה – אולפנת אלישבע  06:40 חל"פ
עפולה – ניר העמק  06:40 חל"פ
חריש – ישיבה ואולפנה 07:25 חל"פ
עין שמר –  גוונים 08:10 חל"פ
שבי שומרון  קרני שומרון –  ישיבה 07:10 חל"פ
קרני שומרון –  ברקאי 07:10 חל"פ
יקיר – יסודי 07:15 חל"פ
קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 07:20 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:00 חל"פ
אלון מורה – ישיבת אל ארצי 06:50 חל"פ
הר ברכה – אולפנה 08:00 חל"פ
הר ברכה – ישיבה 08:35 חל"פ
שערי תקווה אלקנה – ישיבת ימ"ה  07:05 ברקנית
אורנית – חטיבה 07:20 חל"פ
אלקנה – אולפנת השומרון  07:40 ברקנית
שערי תקווה – רמון + ממ"ד –  פנימי 07:30 חל''פ
שקד חדרה – תיכוניים/פרדס חנה - אלישבע 06:40 חל"פ
עפולה – ניר העמק  06:50 חל"פ
 טללי אורות  07:30 חל"פ
עומר  07:45 חל"פ
חריש – ישיבה ואולפנה 07:20 חל"פ
עין שמר – גוונים  08:05 חל"פ

 

לנוחיותכם – טלפונים של חברות ההסעה:

 

טלפון מחלקת הסעות: 03-9066441

לפניות בנושא הסעות חינוך מיוחד לחצו כאן
לפניות בנושא הסעות חינוך רגיל לחצו כאן
לפניות בנושא הסעות רווחה לחצו כאן 
לדיווח על אירוע מוגנות בהסעות לחצו כאן