• שימו לב: השעות הן שעות תחילת האיסוף בכל ישוב
  •  עפ"י חוזר מנכ"ל אין הסעות לשעת אפס, ותחילת הלימודים היא 8:00.
זמני יציאת הסעות לבתי הספר:
שם הישוב לבית ספר שעת יציאה מבוצע ע"י
אבני חפץ מההר לעירוני (ישיבה/ברקאי/להבה/צביה) 06:50 חל"פ
איתמר – מרכז יום 08:40 חל"פ
יקיר - יסודי 07:00 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון / ברקאי 06:55 חל"פ
קדומים – אולפנת להב"ה / צביה / בני חיל 07:00 חל"פ
הר ברכה – ישיבה 06:30 חל"פ
הר ברכה – אולפנה 08:00 חל"פ
רבבה –  חן השומרון / אולפנה 06:45 חל"פ
איתמר קדומים – אולפנת להב"ה 06:45 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון 07:45 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 08:45 חל"פ
יקיר – ממ"ד 09:45 חל"פ
אלון מורה – נחלת צבי בנות 07:30 חל"פ
אלון מורה – ישיבה תיכונית / נחלת צבי בנים 07:20 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:10 חל"פ
מהגבעות לישוב > לאלון מורה נחלת צבי / /אל ארצי 06:55 מטיילי אלון מורה
מהגבעות לישוב > ממ"ד איתמר 08:05 חל"פ
אלקנה - מחוננים יום חמישי / יום שישי 08:10 / 07:20 חל"פ
אלון מורה קדומים – אולפנת להב"ה 06:40 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון 07:40 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה / יקיר - ממ"ד 08:40 חל"פ
אלון מורה – ישיבה תיכונית / נחלת צבי בנים / נחלת צבי בנות 07:50 חל"פ
הר ברכה – אולפנה 08:00 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:00 חל"פ
אלקנה - מחוננים יום חמישי / יום שישי 08:10 / 07:20 חל"פ
ברוכין קדומים – אולפנת להב"ה/בני חיל 07:10 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:15 חל"פ
יקיר – יסודי 07:15 חל"פ
פדואל – יסודי – כל התחנות 07:20/07:40 ברקנית
לשם – אולפנה 07:40 ברקנית
ברקן יקיר – יסודי 07:15 חל"פ
אלקנה –  ימ"ה אלקנה 06:50 ברקנית
אלקנה – אולפנת השומרון 07:50 חל"פ
מעלה אפרים – ירדן 07:15 חל"פ
אריאל – אורט יובלים (חט"ב + חט"ע + עליזה בגין) 07:35 ברקנית
קרני שומרון – ישיבת השומרון 07:10 חל"פ
הר ברכה  קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 06:50 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון 07:50 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 06:40 חל"פ
ממ"ד יקיר 06:50 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:25 חל"פ
אלון מורה – נחלת צבי בנות / נחלת צבי בנים 07:25 חל"פ
אלקנה - מחוננים יום חמישי / יום שישי (ש.ג) 08:10 / 07:30 חל"פ
חוות גלעד אלון מורה –אל ארצי 07:00 חל"פ
הר ברכה – אולפנה 08:10 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:40 חל"פ
יקיר – יסודי 07:15 חל"פ
שבי שמרון – יסודי 07:40 חל"פ
רבבה - אולפנה 06:55 חל"פ
חוות יאיר קרני שומרון – ישיבת השומרון 06:55 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:00:00 / 09:00 חל"פ
קדומים – להבה 07:05 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:40 חל"פ
יקיר – יסודי / סבב ב' 07:35:00 / 07:45 ברקנית
חיננית שדה יעקב 06:25 חל"פ
עומר 07:45 חל"פ
טללי אורות 07:45 חל"פ
 עין שמר – גוונים 08:00 חל"פ
חדרה – תיכונים 06:40 חל"פ
פרדס חנה – אלישבע 06:40 חל"פ
אור עקיבא – נתיבות דרור 06:40 חל"פ
חריש - ישיבה / אולפנה 07:20 חל"פ
עפולה – ניר העמק / אורט יהודה 06:50 חל"פ
חרמש אור עקיבא – אופק 06:40 חל"פ
חדרה – תיכוניים 06:40 חל"פ
עפולה – ניר העמק / אור יהודה 06:20 חל"פ
פרדס חנה 06:40 חל"פ
עומר / טללי אורות + חריש אולפנה וישיבה / עין שמר גוונים 07:30 חל"פ
טל מנשה חדרה – תיכוניים 06:40 חל"פ
עפולה – ישיבת אורט יהודה 06:40 חל"פ
פרדס חנה – אולפנת אלישבע 06:40 חל"פ
אור עקיבא – נתיבות דרור 06:40 חל"פ
חריש – ישיבה / אולפנה 07:20 חל"פ
יצהר רבבה – אולפנת צביה 06:50 חל"פ
רבבה – חן השומרון / יקיר – יסודי 06:50 חל"פ
אלון מורה – נחלת צבי בנים 07:20 חל"פ
אלון מורה – נחלת צבי בנות 07:20 חל"פ
הר ברכה - אולפנה 08:05 חל"פ
אלקנה - מחוננים יום שישי (יציאה מהישוב) 07:40 חל"פ
יצהר-גבעות אלון מורה – נחלת צבי בנים בנות 07:15 מטיילי א"מ
יצהר – גנים 07:40 מטיילי א"מ
יקיר קרני שומרון – ישיבת השומרון 06:55 חל"פ
קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 07:00 חל"פ
אריאל – אורט יובלי אריאל 07:25 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:00:00 / 09:00 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:40 חל"פ
כפר תפוח קדומים – אולפנת להב"ה 06:50 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון/ברקאי 07:50 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:05 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:00:00 / 09:00 חל"פ
עלי זהב – אולפנה לשם 07:25 חל"פ
אריאל – אורט יובלי אריאל 07:35 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה / יקיר – יסודי 07:10 חל"פ
גבעה – נחלת צבי בנות – אלון מורה 07:10 ברקנית
גבעה – גנים + בי"ס קדם   מטרו אפק
לשם קדומים – אולפנת להבה 06:55 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:10 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:20:00 / 09:05 ברקנית
יקיר – יסודי 07:10 חל"פ
מבוא דותן חוות מעוז הצבי – תיכונים 06:20 חל"פ
חוות מעוז הצבי – גנים / בית ספר 07:00 חל"פ
עומר/טללי אורות + חריש אולפנה וישיבה 07:20 חל"פ
עפולה – ניר העמק 06:20 חל"פ
חדרה – תיכוניים 06:40 חל"פ
פרדס חנה – אולפנת אלישבע 07:40 חל"פ
אור עקיבא – נתיבות דרור / אופק 08:40 חל"פ
מגדלים אריאל –  נחשונים / יובלי אריאל + כפרתפוח – יסודי קדם שומרון 07:20 חל"פ
שילה – אולפנה 08:20 חל"פ
עלי - ישיבה 06:40 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:00 חל"פ
נופי נחמיה רבבה – אולפנת צביה 07:00 חל"פ
כפר תפוח – קדם שומרון 07:30 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:00 / 09:00 חל"פ
עלי זהב - אולפנת לשם 07:30 חל"פ
עלי - ישיבה 06:55 חל"פ
נופים יברוכין – ישיבה 07:00 חל"פ
קדומים – אולפנת להב"ה 07:10 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון 06:50 חל"פ
אריאל – אורט יובלים חט"ב / חט"ע עליזה בגין 07:20 חל"פ
ברקן – יסודי 08:20 חל"פ
יקיר – יסודי / רבבה – אולפנת צביה 07:40 חל"פ
סלעית כוכב יאיר – דקל / נוף צורים / קשת 06:55 אור ציון
בית ברל עמי אסף 07:30 חל"פ
ענב קרני שומרון – ישיבת השומרון / ברקאי 07:00 חל"פ
קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 07:05 חל"פ
יקיר – יסודי 07:10 חל"פ
כרמי דורון – שבי שומרון – ממ"ד 07:15 חל"פ
שבי שומרון –  ממ"ד 07:25 חל"פ
הר ברכה – אולפנה 07:50 חל"פ
אלון מורה – ישיבת אל ארצי 06:40 חל"פ
עלי זהב רבבה – אולפנת צביה 07:10 חל"פ
קדומים – אולפנת להבה 06:50 חל"פ
אלקנה – ישיבת ימ"ה 07:00 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:20 / 09:05 ברקנית
יקיר – יסודי 07:10 חל"פ
אריאל – חט"ב יובלי אריאל 07:20 חל"פ
ברקן – יסודי 07:20 חל"פ
עץ אפרים אלקנה – ישיבת ימ"ה 07:00 ברקנית
אלקנה – אולפנה 07:40 ברקנית
אורנית – חטיבה 07:15 חל"פ
שערי תקווה – יסודי רמון 07:20 ברקנית
שערי תקווה – ממ"ד ניגונים 07:30 ברקנית
הוד השרון – מוסינזון / נעמ"ת 06:45 חל"פ
פדואל קרני שומרון – ישיבת השומרון / ברקאי 06:50 חל"פ
ברוכין – ישיבה / יום ראשון  07:20 / 09:05 ברקנית
לשם- אולפנה 07:40 ברקנית
קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 06:55 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:05 חל"פ
יקיר – יסודי 07:10 חל"פ
צופים קרני שומרון – ישיבת השומרון / קדומים – בני חיל 06:50 חל"פ
קרני שומרון – ברקאי 07:15 חל"פ
קדומים – אולפנת להבה 07:00 חל"פ
כפר סבא – תיכוניים 06:50 חל"פ
קרני שומרון – משואה 07:20 חל"פ
קרני שומרון – לפידים 07:20 חל"פ
כוכב יאיר –  נוף צורים 07:20 חל"פ
כוכב יאיר –  קשת / דקל / חטיבה אילן רמון 07:20 חל"פ
קרית נטפים רבבה – אולפנת צביה 07:35 חל"פ
קדומים – אולפנת להב”ה 07:20 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון / ברקאי 06:55 חל"פ
אלקנה –  ישיבת ימ”ה / אולפנת השומרון 06:50 ברקנית
יקיר יסודי – משכונת נופי הדר 07:20 חל"פ
יקיר יסודי – משכונה ותיקה-מרכז ישוב 07:20 חל"פ
יקיר יסודי – מהגבעה המזרחית 07:20 חל"פ
רבבה קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 06:55 חל"פ
קרני שומרון – ישיבת השומרון 07:05 חל"פ
קרני שומרון – ברקאי 07:10 חל"פ
יקיר – יסודי 07:25 חל"פ
ברוכין – ישיבה 07:15 חל"פ
רחלים קרני שומרון – ישיבה 06:40 חל"פ
ישיבה עלי / אוהל שילה / אולפנת עופרה 06:50 חל"פ
כפר תפוח – קדם שומרון 07:40 חל"פ
עלי זהב – אולפנת לשם 07:25 חל"פ
רבבה – אולפנת צביה 07:00 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:15 חל"פ
ריחן עומר / טללי אורות 07:30 חל"פ
פרדס חנה – אולפנת אלישבע / אור עקיבא 06:40 חל"פ
עפולה – ניר העמק / אור יהודה 06:40 חל"פ
חדרה – תיכוניים 06:50 חל"פ
חריש – ישיבה ואולפנה 07:20 חל"פ
עין שמר –  גוונים 08:00 חל"פ
שבי שומרון  קרני שומרון –  ישיבה 07:10 חל"פ
קרני שומרון –  ברקאי 07:10 חל"פ
יקיר – יסודי 07:20 חל"פ
קדומים – אולפנת להב"ה / בני חיל 07:20 חל"פ
יצהר – ת"ת בן פורת 07:30 חל"פ
אלון מורה – ישיבת אל ארצי 06:50 חל"פ
הר ברכה – אולפנה 08:00 חל"פ
הר ברכה – ישיבה 06:50 חל"פ
שערי תקווה אלקנה – ישיבת ימ"ה  07:05 ברקנית
אורנית – חטיבה 07:20 חל"פ
אלקנה – אולפנת השומרון  07:40 ברקנית
שערי תקווה – רמון + ממ"ד –  פנימי 07:45-07:30 ברקנית
הוד השרון – מוסינזון / נעמת 06:40 חל"פ
שקד חדרה – תיכוניים 06:40 חל"פ
עפולה – ניר העמק / אור יהודה 06:55 חל"פ
פרדס חנה / אור עקיבא 06:40 חל"פ
עומר / טללי אורות - רימון + תמר 07:30 חל"פ
עומר / טללי אורות - מכולת + תמר 07:45 חל"פ
חריש – ישיבה ואולפנה 07:20 חל"פ
עין שמר – גוונים  08:00 חל"פ

 

לנוחיותכם – טלפונים של חברות ההסעה:

 

טלפון מחלקת הסעות: 03-9066441

לפניות בנושא הסעות חינוך מיוחד: hasaotHM@shomron.org.il
לפניות בנושא הסעות חינוך רגיל: hasaot2@shomron.org.il
לפניות בנושא הסעות רווחה: hasaotRV@shomron.org.il