ורד בן סעדון – רחלים

ורד בן סעדון – רחלים

שם ושם משפחה: ורד בן סעדון

יישוב: רחלים

מקצוע: בעלת יקב טורא

תואר: ראשון
מה החזון שלך ליישוב ולשומרון כולו: לקבל כל אדם שמעוניין להגיע לשומרון במאור פנים כדי שנמשיך להוות דוגמא לאזור שגדל ומתפתח למרות כל האתגרים.

facebook