מועצה אזורית שומרון רואה חשיבות עליונה בקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות במועצה ושילובם בכל תחומי ההעסקה בהתאם לכישוריהם כחברים שווים.

היעד שלנו: 5% מהעובדים לפחות יהיו עובדים המוגדרים בחוק כאנשים עם מוגבלות משמעותית (על פי הוראות תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).

פעולות הנעשות במספר מישורים:

  • יצירת שיתופי פעולה עם גורמי פנים (אגף לשירותים חברתיים/רכזות קהילה ועוד) וגורמי חוץ לצורך איתור מועמדים מתאימים בהתאם למשרות הפנויות במועצה.
  • ביצוע פעילויות לשימור עובדים עם מוגבלויות על ידי ביצוע התאמות נדרשות.
  • העלאת המודעות לנושא בקרב העובדים והמנהלים כולל הדרכות בנושא והשתלמויות ייעודיות.

> לצפייה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016* לחצו כאן.

ליצירת קשר, פרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לאורטל רדה, הממונה בתחום

אורטל רדה
רכזת משאבי אנוש ומזכירת מנהל אגף משאבי אנוש | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-10:30 וצהריים 14:00-15:00