גמלת אזרח ותיק מיוחדת לעולה חדש ותושב חוזר מיועדת לאזרחים ותיקים שאינם זכאים לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה).

תנאי זכאות:

  • תושבות במדינת ישראל.

  • הגעה לגיל פרישה.

  • לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או שהאישה מקבלת קצבת אזרח ותיק והגיעה לגיל הזכאות.

  • ההכנסה מהעבודה אינה עולה על ההכנסה הרבית המוגדרת.

  • ההכנסות שלא מעבודה אינן עולות על סכום קצבת אזרח ותיק ותוספת השלמת הכנסה.

  • תושב חוזר עשוי להיות זכאי בתנאים מסוימים - לבדיקת התנאים בביטוח לאומי לחצו כאן.

אופן הגשת התביעה: יש להגיש תביעה לגמלת אזרח ותיק מיוחדת לביטוח לאומי - להגשת תביעה בביטוח לאומי לחצו כאן. שימו לב שלתביעה יש לצרף תעודת עולה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לגמלה.

סכום הגמלה: סכומי הגמלה שווים לסכומי קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה). ללא תוספת ותק וללא תוספת דחיית קצבה. תוספת השלמת הכנסה תלויה בתנאי הזכאות.