טופס פנייה לועדת הרשאות במטרה לקדם פרוייקטים ישוביים ואירועים קהילתיים, בהובלת ועד הישוב.
שימו לב - יש להגיש את הטופס באישור יו"ר ועד הישוב בלבד.

פרטים בלשכת ראש המועצה

פרטי ממלא הטופס

תפקיד
תפקיד (חובה) שדה חובה

פרטי הבקשה