ביטוח תלמידים

תלמידי בתי הספר גני הילדים והמעונות מבוטחים בחברת ביטוח איילון, בכיסוי ביטוחי תאונות אישיות תלמידים.
במקרה הצורך, על מנת להגיש תביעה יש לשלוח את טופס התביעה ישירות לחברת הביטוח עפ"י הפרטים המופיעים בטופס

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו

לפורטל ביטוח תלמידים כל המידע לחצו כאן

אנשי קשר ודרכי התקשרות

פרטי יצירת קשר

ביטוח תלמידי גנים ובתי ספר

ביולי 2016 נקבע ע"י הכנסת כי  תלמיד שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, אמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

מטרת החוק היא יצירת שוויון בנטל דמי הביטוח עבור תאונות אישיות לתלמידים. זאת על ידי חיוב רשויות
חינוך המקומיות להתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים עם זכיין אחד הנבחר במכרז פומבי שעורכת
חברה משותפת לכלל הרשויות.

דמי הביטוח נגבים מהורי התלמידים כתשלום חובה ושיעורם מאושר על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת.

גביית התשלום לילדי הגנים נעשית ע"י הישוב ולילדי בתי הספר ע"י מזכירות בית הספר.

למידע נוסף מאתר משרד החינוך לחצו כאן

לפוליסת תאונות אישיות תלמידים לחצו כאן

לטופס תביעה לחצו כאן

ביטוח ניזקי שיניים - תלמידי גנים ובתי ספר

למידע נוסף מאתר משרד החינוך לחצו כאן

ביטוח ילדים במעונות

ילדים הרשומים במעונות הישובים שבתחומי המועצה מבוטחים בזמן שהותם במעון, בדרך אליו וחזרה ממנו.

אין כיסוי לנזקי שיניים.

לפרטי הפוליסה לחצו כאן

לטופס תביעה לחצו כאן

לפרטים נוספים בנוגע לביטוחים באתר משרד החינוך לחצו כאן