במועצה 28 תחנות שאיבה ו 12 מכוני טיהור.

מכון טיהור שפכים (מט"ש) ברקן מקבל כ 2,000 קוב ליום שפכים תעשייתיים וסניטרים מיישובי הסביבה מטופל ע"י איש צוות קבוע וותיק ומיומן.
אישור תוכניות מים וביוב – אישור שכונות של מאות יחידות דיור בשנה.
בניה והתפתחות – בשנים הקרובות אנו מתוכננים לבדוק ולאשר תוכניות מים וביוב של מאות ואלפי יחידות דיור ולקלוט עוד מספר תחנות שאיבה ומכוני טיהור משוכללים.

תחומי אחריות המחלקה:

 • אחזקת מכוני טיהור שפכים ותחנות שאיבה לביוב
 • תפעול שוטף של המכונים
 • שיקום מערכות ומתקנים
 • טיהור שפכים לרמה מיטבית
 • בדיקה ואישור תוכניות מים וביוב של שכונות חדשות
 • בדיקה ואישור תוכניות של המכונים חדשים
 • מעקב ובקרה במהלך ביצוע הפרויקטים
 • אישור לאחר הביצוע בשטח
 • שותפים במערך משק מים לשעת חירום

לדיווח על מפגעים/תקלות במערכות הטיהור יש לפנות למוקד המועצה – לפתיחת פנייה לחצו כאן 

אחזקה ובקרה

על מנת לעמוד בסטנדרטים גבוהים של איכות ושירות אנו משתמשים במספר מערכות:

 • אחזקת המכונים ע"י צוות איכותי ומיומן המורכב מאנשי מקצוע בתחום.
 • מערכת בקרה ממוחשבת אינטרנטית המאפשרת צפייה בתחנות השאיבה בנתוני אמת ויומני תקלות.
 • מוקד המועצה – מקבל פניות בנושאי תקלות מכוני ביוב