האפוטרופסות נועדה למנוע מצבים בהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם יהיו ללא הגנה. האפוטרופסות יכולה להיות עבור עניינים רפואיים, עניינים אישיים, ענייני רכוש או עבור כל עניין אחר.

פרטים ומידע נוסף:

מקרים בהם נדרש מינוי אפוטרופוס:

 • קשישים סיעודיים, שעקב מצבם הרפואי הירוד אינם מסוגלים לקבל בעצמם החלטות לגבי גופם או לגבי ניהול רכושם.

 • קשישים תשושי נפש הסובלים מבעיות כגון דמנציה או אלצהיימר.

מי יכול להיות האפוטרופוס?

לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:

 • כל אדם (אחד או יותר) כולל בן/בת זוג של האדם שממונה לו האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.

 • תאגיד - מוסד, קרן, עמותה וכו׳.

 • האפוטרופוס הכללי - האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים שממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.

איך מגישים בקשה לאפוטרופסות?

יש להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם עבורו מתבקש המינוי - למציאת בית המשפט הקרוב לחצו כאן. להגשת הטופס לחצו כאן.

לנוחיותכם מידע מה הבקשה צריכה לכלול:

 • שם, כתובת ומספר תעודת הזהות של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס ושל בני המשפחה מדרגה ראשונה הידועים למגיש הבקשה.

 • הנימוקים לצורך למנות אפוטרופוס, תוך התייחסות לעניינים הספציפיים אותם מבקשים למסור לטיפול האפוטרופוס ומשך זמן המינוי המבוקש.

 • עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן להשיג את עמדתו, יש לנמק מדוע לא ניתן היה להשיג אותה.

 • ציון עמדת בני המשפחה מדרגה ראשונה של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס לבקשה, במידה וניתן לברר זאת במאמץ סביר.

 • תצהיר מאושר על ידי עורך דין/מזכירות בית המשפט, לאימות העובדות הכלולות בבקשה. יש לציין בתצהיר אם למיטב ידיעתו של מגיש הבקשה, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון. תשלום עבור התצהיר כ-50 ₪. להורדת תצהיר לחצו כאן.

 • יש לצרף חוות דעת רפואית המפרטת את מצבו של האדם עבורו מתבקש המינוי.

 • חתימות של בני משפחה מדרגה ראשונה שאינם מבקשים להיות אפוטרופוסים, על טופס הסכמה למינוי של המבקש. יש לחתום בפני עורך דין, עו"ס לחוק או מזכירות בית המשפט.

בית המשפט יבחן את הבקשה. הבקשה תאושר רק אם עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם ואין דרך אחרת לסייע לו או שאין ייפוי כוח מתמשך.

מדובר בהליך ממושך ולכן רצוי לצרף בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני עד לקבלת ההחלטה הסופית של בית המשפט. יש לציין בבקשה שמדובר בבקשה זמנית. להגשת בקשה זמנית לחצו כאן.